วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดงาน “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีทรรศนะ มุมมอง ทักษะด้านอาชีพและเข้าใจถึงสภาพการทำงานในโลกอาชีพจริงในสถานประกอบการ พร้อมได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน และมีการเสวนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ : ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนและการสร้างผู้ประกอบการใหม่” เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษาธิการภาค 17 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการที่เป็นการส่งเสริมการมีงานทำ การศึกษาสู่อาชีพ กิจกรรมภายในงานมี นิทรรศการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาและสารสนเทศด้านการศึกษา นิทรรศการด้านความต้องการแรงงาน นิทรรศการด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคน นิทรรศการด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ นิทรรศการโลกอาชีพ เป็นต้น 

 

 

 

g2

g2

g2

g2

g2

g2

g2

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30