นายประพฤทธิ์ สุขใย  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดค่าย STEAM  CAMP  2017  นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่  3-4  ของโรงเรียนธีรธาดา (สช) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางวัลลา  สันติภาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรธาดา เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมค่าย

ภายหลังพิธีเปิด  นายประพฤทธิ์ฯ  กล่าวว่า "เป็นที่ยอมรับกันว่า  STEM+A เป็นวิชาที่จำเป็นยิ่งสำหรับโลกแห่งอนาคตและการจัดการศึกษาที่ดี  ต้องสามารถพัฒนาคนได้โดย องค์รวม  ทั้งวิชาการอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพและวิชาชีวิต กิจกรรม STEAM  CAMP  2017 ของโรงเรียนธีรธาดา  ในความร่วมมือกับ สสวท.ในครั้งนี้  จึงเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นรายบุคคลให้สูงยิ่งๆขึ้นไป   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต ให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและรักความสามัคคี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4 ที่อยู่ในโครงการของ สสวท.จากโรงเรียนของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมค่าย จำนวน  100  คน เป็นเวลา 2 วัน  1  คืน" นายประพฤทธิ์ฯ  กล่าวท้ายสุด

 

 

 

g2

g2

g2

g2

g2

g2

g2

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30