คณะผูับริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิิการจัังหวัดสระบุรี จำนวน 25 คน นำโดย นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจัังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีนายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรให้การต้อนรับ

 

g2

 

g2

g2

g2

g2

g2

g2

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31