1.      นายพิษณุ  ตุลสุข                                 

2.      รองศาสตราจารย์บุญรัตน์  โชคบันดาลชัย   

3.      ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษ์                       

4.      นายมานพ  เกตุเมฆ                              

5.      นายประทีป  ป้อมสาหร่าย                   

6.      นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์                 

7.      นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     

8.      นายพินิจ  จันทร์กระจ่าง      

9.   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                    

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

g2

g2

g2

g2

g2

g2

g2

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30